Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Népszámlálás 2022

Közélet > Pest megye

2022-07-01


2022-ben lesz a 16. népszámlálás, október 1. és november 28. között, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről, mely adatok szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, melynek menete:

2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;

2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT IS KERESNEK

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. Számlálóbiztosnak az a nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki

legalább középfokú végzettséggel,
mobiltelefonnal és e-mail címmel,
magabiztos számítógépes ismeretekkel (tablet, mobiltelefon kezelése),
jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel,
jó helyismerettel és tájékozódási készséggel,
az otthoni felkészüléshez saját eszközzel és internet eléréssel rendelkezik.

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján (a díjazás mértéke a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik):

Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 240 Ft/cím (külterületen 350 Ft/cím)
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 300 Ft/összeírás körébe tartozó cím
Összeírt személy: 525 Ft/összeírt személy

FONTOSABB TUDNIVALÓK:

A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi. Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.

A számlálóbiztosnak a terepmunka során (mintegy 5.400 biatorbágyi cím és tervezetten 32 fő számlálóbiztos esetén) kb. 150-170címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie, a KSH által biztosított, védett elektronikai eszköz (tablet) segítségével.

A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint aszámlálóbiztosi munka során kapott válaszok bizalmas kezelését!

A számlálóbiztosnak jelentkezőknek megbízásuk előtt, e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés megkötésére!

Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel, és 2022. évi népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködne, keressék fel az illetékes polgármesteri hivatalt, vagy a KSH számlálóbiztosok toborzásához kapcsolódó aloldalát, az aloldal linkje: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas

A jelentkezési határidő minden településen más: Budaörsön pl. július 3., Pátyon július 20., Biatorbágyon augusztus 1, míg Herceghalmon augusztus 30.


Vissza