Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Gyimesbükk plébánosa mondta a szentbeszédet

Közélet > Telki

2021-05-22


SalamonJozsef.jpgIdén május 22-én, pünkösdszombaton először lehetett csángó lelkész a csíksomlyói búcsú szónoka. Gyimesbükk Telki testvérvárosa és a Budakeszi Kultúra Alapítvány magyar emlékeket megmentő és hadisírkutató tevékenységének egyik legfontosabb helyszíne. A lujzikalagori születésű Salamon József gyimesbükki plébános otthoni, lujzikalagori szavakkal kérdezte a nyeregben jelenlevőket: „Honn vannak?” −, és válaszukat így foglalta össze:„Igen, honn vagyunk itt a nyeregben, eljöttünk Mária köszöntésére, fogadalmunk betartásának évfordulóján, mert fontos nekünk követnünk őseink fogadalmát, évről évre, újabb kincseket színre hozni, folytatni hivatásunkat.”

Salamon József felidézte gyerekkora környezetét, s elmondta: moldvai testvéreinknek itt, Csíksomlyón van a lelki oázis. „Amikor gyerekkoromban jöttünk, itt testvérekre találunk, anyanyelvünkön kiimádkozhattuk, kiénekelhettük magunkat. Önmagunkra találtunk itt.” A búcsún jelenlevőknek azt ajánlotta és kötötte a lelkére: „Ha Csíksomlyó népe maradtok, mindig, akárhol éltek, lesz hitünk, lesznek értékeink, lesz elképzelésünk a jövőről, lesz remény, erő.” Követendő példákat ajánlott: a cserkészetet, a kalákákat, a rózsafüzér társulatokat, a Kalotot, a különféle társulatokat, minden olyan, még meglevő hagyományt, amiben közösségi erő van, ami a közös munka, összefogás útján vezet. „Napjainkban jobban szükségünk van a közösségre, mint a ruhára, ételre. Közösség nélkül nincs jövő!”, mondta a búcsús szónok, végül azt ajánlotta egyszerűnek látszó feladatul: mély hittel „anyánk, Mária, szemébe nézni, mosolyát látva megvigasztalódni, megerősödni” és hozzátette: Márton Áron püspök nyomán „erőnk a lelkesedés − engedjük, hogy a Lélek betöltsön.” (a képre kattintva  meghallgatható a szentbeszéd)

10_jozsefatya.csiksomylo.jpg

magnificat.ro

 

 

 

 


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg