Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”

Múltunk tanúi > Budakeszi

2010-03-04


2010. április 8-án emlékezünk gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójára, melynek tiszteletére a Széchenyi Emlékbizottság 2010 emlékévet hirdet, így is ösztönözve méltó programok, jelentős események megvalósulását. Budakeszin április 7-én avatják fel Széchenyi István mellszobrát. Március 4-én jótékonysági koncertre várják a szoborért és környezet rendezéséért tenni akarókat.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”
                                        gr. Széchenyi István

Tisztelt budakeszi Polgárok!

2010. április 8-án emlékezünk gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójára, melynek tiszteletére a Széchenyi Emlékbizottság 2010 emlékévet hirdet, így is ösztönözve méltó programok, jelentős események megvalósulását.

 A Budakeszi Széchenyi Baráti Kör ebből az alkalomból számos rendezvény mellett egy szobor állítását határozta el, így emlékezve, Budakeszin is, a Legnagyobb magyar életművére, példájára.  A szobor készítője, Gábor Emese szobrászművész. A szobor felállításának helyén, a Széchenyi utca - Temető utca sarkán található kis téren, Bechtold Gábor kertészeti tervei alapján biztosítjuk a szobor szép, esztétikus környezetét. A terv budakeszi polgárok és gróf Széchenyi Istvánt tisztelő magyarok támogatásával valósulhat meg.

A 2010-es esztendő Budakeszi várossá válásának 10. évfordulója is. A Széchenyi-szobor avatása méltó megjelenítése lehetne az igényes városszépítő és egyben közösségteremtő tevékenységnek. A szobor felavatását 2010. április 7-én szerdán 17 órakor ünnepség keretében rendezzük a Budakeszi Önkormányzattal együttműködve.

A szoborállítás és a tereprendezés, parkosítás céljára szánt adományaikra továbbra is nagy szükség van, melyeket a Budakeszi Kultúra Alapítvány 11742348-20015123 számú számlájára lehet utalni. Feltétlenül megjelölve megjegyzésként:” Széchenyi-szobor.” A támogatás csekken is eljuttatható a Budakeszi Kultúra Alapítványhoz, melyek a Prohászka Gimnázium portáján, a Kör elnökénél vagy az alapítványnál (tel. 06-23-457-058) szerezhetők be. Az eddig beérkezett összegeket köszönjük!

Kérjük, hogy támogatásával és az információ terjesztésével segítsen, hogy a Széchenyi-szobor felállítása közüggyé válhasson! Kérjük és köszönjük érdeklődésüket, erkölcsi és anyagi támogatásukat. Tisztelettel meghívjuk és várjuk Önöket az emlékév helyi rendezvényeire és a Széchenyi szobor avatási ünnepségére!

A fenti cél érdekében 2010. március 4-én csütörtökön 19 órai kezdettel jótékonysági hangversenyt rendezünk a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium aulájába. A koncerten közreműködnek: Ferencz Éva, Gulyás Dénes és fiatal énekművészek valamint Császár Angéla és Schnell Ádám színművészek. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Széchenyi Emlékév országos és határon túli rendezvényeiről a www. szechenyiemlekbizottsag.hu honlapon talál tájékoztatást. Sok színvonalas, érdekes és értékes, mindenki számára hozzáférhető programon vehet részt.

Kőrösiné dr. Merkl Hilda
a Széchenyi Baráti Kör elnöke


Vissza