Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2004. NOVEMBER 29-I ÉS 30-I ÜLÉSÉRÕL

Közélet

2005-02-01


KORMÁNYRENDELET ÍRJA ELÕ, HOGY DECEMBER 1-IG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK JÖJJENEK LÉTRE AZ ORSZÁGBAN. Az előírás – legalábbis a mi esetünkben - pontosan leképezi a választókörzetek szerinti településbeosztást. Ezen a területen már önkéntes alapon szerveződött társulások működnek hosszú évek óta, mint a Pilisi KÖTET, a Pilisi-medence településeinek szövetsége, a ZSÁMÉRT a Zsámbéki-medence településeivel, s a Dél-Budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, melynek Budakeszi is tagja (Budakeszi, Budaörs, Törökbálint, Diósd, Tárnok, Százhalombatta, Sóskút, Pusztazámor, Érd, valamint a XI., XII. és a XXII. kerület).

Eddig ezek az önkéntes alapon szerveződött társulások eddig sikerrel ellen álltak a statisztikai kistérségek kialakítására irányuló erőfeszítéseknek. A KT határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a Pilisvörösvári Statisztikai Kistérségben megalakuló Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozást. A tagtelepülések: Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Remeteszőlős, Solymár, Nagykovácsi, Tinnye, Telki, Budajenő, Tök, Üröm, Zsámbék, Páty, Perbál és Budakeszi. A 18 tagú tanács, mint döntéshozó szerv a települések polgármestereiből áll majd. Lendvay Endre alpolgármester a Dél-Budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból való kilépésre tett javaslatot. 254/2004.(XI.29.)

A KT ELFOGADTA AZ ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉV III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓJÁT. Eszerint a harmadik negyedévet is a nagyfokú megszorítások jellemezték. A likviditás egész évben negatív egyenleget mutatott, ugyanez várható az év hátralévő részében is. A negyedik negyedévre 40-50 millió Ft előirányzat feloldásáról döntött a testület, amely csak a kiadási oldalt növeli tovább. A hivatal és intézményeinek átszervezése megtörtént, de ennek anyagi kihatásairól még nem vonható le következtetés. A személyi kiadások csökkenése is csak jövőre realizálódik, hiszen az elbocsátások november 30-án zárulnak le. A felmentési díjak, végkielégítések összegének visszatérülése az önkormányzat által benyújtott létszámcsökkentési pályázat elbírálása után, tavasszal várható. A benyújtott pályázati összeg 15 mFt, amely a hivatalnál 4 főt, az általános iskolánál 2 főt, a Gamesznál 22 főt érint. Az önkormányzati intézmények rendkívüli módon visszafogták kiadásaikat az év folyamán. Ugyanez nem mondható el a Polgármesteri Hivatalról és a képviselő-testületről – adott hangot véleményének Kertész Ferenc, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke. A Pénzügyi Iroda vezetője továbbra sem látja rózsásan a helyzetet. Az év végére 100 mFt körüli mínuszt jósolt. 256/2004.(XI.30.)

A KT ELFOGADTA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓRÓL SZÓLÓ ELÕTERJESZTÉST. Eszerint az önkormányzat az önként vállalt feladatokat továbbra is el kívánja látni. A helyi költségvetés legnagyobb tétele a személyi juttatások és azok járulékai, melyek a működési kiadások 57%-át teszik ki. A működési kiadások fedezéséhez tavaly közel 50%-ban járult hozzá a központi költségvetés, ebből idén valószínűleg kisebb részt vállal majd. Az önkormányzat adómentes és természetbeni juttatások tervezését tartja indokoltnak a 2005. évi költségvetés tervezésénél. A saját bevételeken belül a legnagyobb arányt az iparűzési adó képviseli, amelynek 8,3%-os növekedésével számol a központi költségvetés (ez 21 mFt többletbevételt jelentene Budakeszi önkormányzatának), de az adótörvény várható változásait figyelembe véve ez valószínűleg csak álom marad. A dologi kiadások növelése 2005-ben elkerülhetetlen. Elsősorban az energiaárak emelkedése miatt nem folytatható az a gyakorlat, hogy az önkormányzati intézmények nem tervezhetnek a reális teljesítés függvényében. Az energiaárak növekedéséből fakadó többletkiadásokat az önkormányzatnak saját bevételből kell biztosítania. A KT döntése szerint a dologi kiadások 2005. évi tervezése a 2004. évi teljesítési adatok alapján történik. A civilszervezetek és egyesületek támogatása is marad a tavalyi szinten. Miután a normatív jellegű bevételi források a működési kiadásokat nem fedezik, a fejlesztési bevételek egy részét az önkormányzat 2005-ben is a működés finanszírozására fordítja. A fejlesztések forrását elsősorban pályázatok, vagyonértékesítés vagy hitel fedezi majd. Miután a 2004-ben beadott iskolaépítési címzett támogatási pályázatot a 2006-ban induló beruházásra nem támogatta a minisztérium, elnyert pályázat esetén is leghamarabb csak 2007-ben jelenthet ez kiadást az önkormányzat számára. Az új fejlesztési kiadások az alábbiak szerint kerülnek a költségvetésbe:
  Útfelújítás – pályázat, hitel
  Útépítés – hitel, lakossági befizetés
  Járda – hitel, lakossági befizetés
  Csapadékvíz-elvezetés – hitel, saját rész
  Városi sportcsarnok – Zichy u.-i értékesítés
  Gamesz telephely áthelyezés – telephely értékesítés
  Comenius program bevezetése – vagyonértékesítés
257/2004.(XI.30.)

A  KT A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ RÉSZEKÉNT ELFOGADTA A VAGYONGAZDÁLKODÁS IRÁNYELVEIT. Eszerint az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyona csak a KT döntése alapján adható el, adható bérbe, terhelhető, vagy vállalkozásba vihető! A testület nem értett egyet azzal a javaslattal, hogy a vagyonértékű jogokat is forgalomképtelennek minősítsék. A KT felkérte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy február 28-ig konkrét vagyonhasznosítási koncepciót dolgozzon ki. 258/2004.(XI.30.)

A KT A FÕ U. 111. ALATT LÉVÕ RÉGI FODRÁSZÜZLET ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT ELSÕ PÁLYÁZATOT SZEPTEMBER 14-I ÜLÉSÉN FORMAI HIBA MIATT VISSZAVONTA ÉS ÚJ KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATOT ÍRT KI. A visszavonás az ingatlan utcafronti üzletét működtető és szintén pályázó Sántha Györgyné felháborodását váltotta ki, aki ennek az akkori ülésen hangot is adott. Az új pályázaton, mint egyetlen érvényes pályázat, a Hoeller Electronic Kft. nyert nettó 11 millió vételár megfizetésével, melyből a földrészlet 3 mFt. 259/2004.(XI.30.)

A SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOT A KT KORÁBBAN TÖBBSZÖR IS EREDMÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTOTTA. Az egyfordulós meghívásos pályázatra egyetlen pályázat érkezett a martonvásári székhelyű Freely Kft. részéről. Az önkormányzat további tárgyalásokat tart szükségesnek a nyertes pályázóval való szerződés megkötése érdekében különös tekintettel arra, hogy a sporttörvény egyértelmű kötelezettségeket ír elő az önkormányzat számára, miközben a pályázat ennek messzemenően nem felel meg. A szerződéstervezetet a polgármesternek február 28-ig kell a testület elé terjesztenie. 260/2004.(XI.30.)

A KT A PÁTYI ÚT ÉS A VINCELLÉR U. KÖZÖTTI KB. 1000 M2 TERÜLET ÉRTÉKESÍTÉSÉRE NYILVÁNOS, KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATOT ÍRT KI, amelynek egyetlen befutója a Mikrosport Kft. volt 12.600 Ft/m2 ajánlattal. A nyertes a területet a Mayer Toyota ingatlanához csatolja, s ott az autószalon és a szerviz bővítését tervezi. 261/2004.(XI.30.)

BUDAKESZINEK TÖBB MINT FÉL ÉVIG NEM VOLT FÕÉPÍTÉSZE. A 2002. évi önkormányzati választásokat követően dr. Mátéffy Anna főépítész megbízásos szerződését pályázat kiírásával szüntette meg a testület, feltételként írva elő, hogy az állás csak köztisztviselői jogviszonyban, a jegyzőnek alárendelve tölthető be. Akkor Mátéffy Annát addigi titkára, Müller Ágnes követte e poszton, de hosszantartó betegállomány után ez év tavaszán ő is megvált a hivataltól. Az egyre súlyosbodó helyzet orvoslására csak ősszel kiírt pályázatra nyolc jelölt érkezett. Közülük a KT Mártonffy István építészmérnököt választotta. Az állást neki nem köztisztviselőként, jegyzői alárendeltségben, hanem megbízásos jogviszonyban töltheti be. 1986 óta él Budakeszin, ahol saját vállalkozásában, a Welcome Építészirodában dolgozott. Főépítészi és önkormányzati tapasztalata nincs, de ismeri Budakeszit és fontosnak tartja a helyi jellegzetességek és a műemlékek védelmét, s bemutatkozásában a városképi hiányosságokra is felhívta a figyelmet. 262/2004.(XI.30.)

A KT ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALTA A BUDAKESZI HÍRMONDÓ FÕSZERKESZTÕI HELYÉRE KIÍRT, MÁSODIK PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT 12 PÁLYAMUNKA SORSÁT. A meghallgatásokat követően a KT a javarészt budakeszi pályázók közül a Budapest VIII. kerületében élő Szentpály-Juhász Miklóst választotta az elkövetkező öt évre a főszerkesztői feladatok ellátására. Mint lapunk korábbi számaiban már beszámoltunk róla, a lap élén hét éve álló főszerkesztő szerződése szeptember 30-án lejárt. A KT ugyanezzel a határidővel pályázatot írt ki a jól működő önkormányzati lap főszerkesztői posztjára. A kétfordulós pályázat hat jelentkezője közül az október végi ülésen meghallgatott eddigi főszerkesztő, a budakeszi Koós Hutás Katalin és a VIII. kerületi Szentpály-Juhász Miklós közül egyik sem kapta meg a kinevezéshez szükséges szavazatot, ezért új pályázatot írtak ki. A KT ezzel egy időben megbízta a polgármestert, hogy a korábbi főszerkesztővel az év végig kössön szerződést a lap megjelentetésére, de a polgármester nem teljesítette a testület döntését. Miután a volt főszerkesztő írásban jelezte, hogy szerződés nélkül nem kívánja ellátni a feladatot, majd új lapot indított Budakeszi Iránytű címmel, a testület Szentpályt bízta meg az átmeneti időszakra a főszerkesztői feladatok ellátásával, majd a mostani döntést követően az elkövetkező öt évre is.  263/2004.(XI.30.)

A KT SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉN TÁRGYALTA ELÕSZÖR AZ ERKEL FERENC MÛVELÕDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATOKAT, s a jelöltek meghallgatása után meglepően magas szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal úgy döntött, hogy a 2004. december 1-jétől 2009. november 30-ig terjedő időszakra Dalotti Tibort nevezi ki az eddigi igazgató, Pék Lajos helyett. A munkába állás azonban mégsem tűnt olyan biztosnak. Bár józan jogi vélemények szerint a 15 éves tapasztalattal rendelkező Dalotti esetében a törvény által előírt öt éves szakmai gyakorlat nem lehet kérdéses, s a szakirányú végzettség alóli felmentés annak jövő tavaszi megszerzéséig önkormányzati hatáskör, a testület valamiért mégis a nemzeti kulturális örökség miniszterének, Hiller Istvánnak jóváhagyását kérte a kinevezéshez, s annak hiánya esetén új pályázat kiírását helyezve kilátásba. Mivel a minisztertől hivatalos úton válasz nem érkezett, s az új igazgató kinevezése december 1-én szükségszerű volt, november 30-án a testület saját hatáskörben és a korábbinál is nagyobb szavazati aránnyal, 13 igennel döntötte el a kérdést: hatályon kívül helyezte korábbi határozatát, s december 1-vel Dalotti Tibort véglegesítette a művelődési ház élén, Pék Lajosnak címzetes igazgatói és közművelődési referensi – köztisztviselői állást hozva létre. 264/2004.(XI.30.)

A KT SZINTÉN ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALTA A JEGYZÕ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉT A POLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSÉBEN. 265/2004.(XI.30.)

A FÕ U. ÉS A KOSSUTH L. U. SARKÁN ÁLLÓ, BEFEJEZETLEN ÉPÍTKEZÉS kapcsán a KT annak a  vizsgálatát kéri a Hivataltól, hogyan kényszeríthető ki az építkezés befejezése, az esetleges kisajátítás vagy bontás, valamint a közterületen kialakított munkagödör betemetése. 266/a/2004.(XI.30.)

A KT AZ ÉVEK ÓTA HÚZÓDÓ KÖVÉR-WÁGNER-ÜGYET (BATTHYÁNY U. 33-35.) A DECEMBER 14-I ÜLÉSÉRE HALASZTOTTA.

A KT PÁLYÁZATOT ÍRT KI EGY ÖTÉVES EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA JANUÁR 12-I BEADÁSI HATÁRIDÕVEL. 266/2004.(XI.30.)

A KT AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉK TERHÉRE BIZOTTSÁGI KERETEKRE ÁTCSOPORTOSÍTOTT: 350 eFt-ot a Népjóléti Bizottságnak, 170 eFt-ot az Ifjúsági Bizottságnak, 220 eFt-ot az Oktatási és Kulturális Bizottságnak, 60 eFt-ot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak, 100 eFt-ot az Ügyrendi Bizottságnak és 50 eFt-ot az Integrációs és Informatikai Bizottságnak, összesen 950 eFt-ot. 29 fő átmeneti segélyezésére 480 eFt-ot, 2 fő gyógyszertámogatására 25 eFt-ot, 4 fő temetési segélyezésére 80 eFt-ot, 2 fő lakásfenntartási támogatására 15 eFt-ot, 1 fő ápolási díjára 46.400,- Ft-ot, 154 kiskorú rendkívüli gyermekvédelmi támogatására 800.000,- Ft-ot és 3 fő közgyógyigazolványára 52.200,- Ft-ot, összesen 1.498 eFt-ot csoportosított át. 267/2004.(XI.30.)

A KT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány részére benyújtandó kötelező eszközfejlesztési pályázat 10%-os önrész javaslásáról szóló 200/2004.(IX.14.) sz. határozatát. 268/2004.(XI.30.)

A KT VÁLLALJA AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEKET (40 eFt/év) a Margaréta u.-ban, ha a telektulajdonosok saját költségükön kiépítik a közvilágítást, azaz 5 db 36 W-os lámpatestet elhelyeznek. 269/2004.(XI.30.)

A KT TÁMOGATJA A TÖVIS KÖZBEN 1 DB LÁMPATEST FELSZERELÉSÉT ÉS VÁLLALJA AZ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGÉT, AMELY JELENLEG 8 EFT/ÉV. 270/2004.(XI.30.)

A KT AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVÕ, DE ILLETÉKTELENEK ÁLTAL HASZNÁLT INGATLANJAINÁL A HASZNÁLÓKNAK 100 FT/M2/ÉV BÉRLETI DÍJAT AJÁNL FEL, amely évente a jegybanki alapkamattal növekszik. Ha ezt a feltételt a jogtalan használók nem fogadják el, és az ingatlant továbbra is használják, akkor birtokháborítási per keretében 1000 Ft/m2/év használati díjat kíván érvényesíteni az önkormányzat 5 évre visszamenőleg. 271/2004.(XI.30.)

A FÕ U. 195. ALATTI INGATLAN PERES ÜGYÉNEK RENDEZÉSÉRE az önkormányzat, mint társtulajdonos megállapodást kötött a pereskedő felekkel, Raits Zitával és Gräfl Ildikóval egy közös használatú 2,2 m2-es előtér kialakítására, amelynek költségeit a felek 1/3-ad arányban viselnek. Ez az önkormányzatot 410 eFt+áfa összeggel terheli. 272/2004.(XI.30.)

GRÄLF JÁNOS A FÕ U. 172. ALATTI INGATLANHOZ TARTOZÓ, A RÓZSA KÖZ ALÁ BENYÚLÓ PINCÉJÉNEK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI PROBLÉMÁKBÓL EREDÕ ÉLETVESZÉLYESSÉ VÁLÁSA MIATT 2.170.000,- FT KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNNYEL FORDULT AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ, igényét szakértői véleménnyel támasztva alá. Az önkormányzat a Városfejlesztési Bizottság javaslatára szintén szakértői véleményt kért volna be közel 200 eFt-ért, de a pénzügyi zárolások miatt erre nem került sor. Grafl János októberben 10-i határidővel újból az összeg kifizetésére szólította fel az önkormányzatot, ellenkező esetben pert helyezve kilátásba. Az önkormányzat számára a korábbi szakértői tarifa időközben 300 e Ft-ra nőtt. A testület első lépésként a peren kívüli megegyezés mellett döntött, 300 e Ft kártérítés felajánlása mellett. 273/2004.(XI.30.)

RENDELETEK

MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT: a KT egy önkormányzati közművelődési tanácsadói munkakört hozott létre, amely közvetlenül polgármesteri irányítása alatt áll a polgármester által gyakorolt munkáltatói jogokkal. A posztot Pék Lajos, az Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázat útján leváltott igazgatója tölti be, akinek e munkakörön kívül címzetes igazgatói címet is adományozott az önkormányzat az ezzel járó juttatásokkal együtt.  55/2004.

MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉT, melyben a KT a bevételi és kiadási főösszeget 2.924.514.000,- Ft-ban állapította meg. 56/2004.

Összeállította: Koós Hutás Katalin

A rendeletek és határozatok teljes szövege megtekinthető az ülésekről készült jegyzőkönyvekben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a Budakeszi Könyvtárban.


Vissza