Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Egyesületi támogatás 2005-ben

Közélet

2005-02-01


Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató alap (így hívják a korábban megszokott egyesületi támogatást!), sportalap, művelődési, továbbképzési, fogyatékos fiatalokat segítő alapok pályázati feltételei.

Pályázhatnak
a) azok a budakeszi székhelyű, illetve érdekeltségű szervezetek, szövetségek, alapítványok, társaságok, nemzetiségi szerveződések, intézmények, amelyek helyi érdekeket szolgáló tevékenységet folytatnak, vagy öntevékenyen szakmai, szabadidő keretben működnek,
b) a gyermek és ifjúsági közösségek, vagy értük tevékenykedő intézmények és szervezetek, melyek hétvégi, szabadidős, szünidei programokat valósítanak meg.
c) egyházak, társadalmi és karitatív szervezetek, önsegítő közösségek, amelyek szociális problémákat kezelnek
A rendelkezésre álló összeg felosztásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
A támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje
2005. január 31. volt.
A benyújtott pályázatok elbírálási határideje minden év március 15.
A többi alapnál azonban a kérelmek folyamatosan, egész évben benyújthatók.
Érdemes sietni, mert a keretek hamar kimerülnek!

Sportalap

Pályázhatnak
a) diáksportkörök, iskolai sportszervezetek, sportegyesületek, szakosztályok ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezéséhez,
b) szabadidősport szervezetre, sportegyesületek működésére, támogatására, rendezvényen való részvételre,
c) iskolák, egyesületek, szervezetek, fogyatékosokkal élőknek szervezett rendezvényekre vagy részvételhez.
A rendelkezésre álló összeg elosztásáról az Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

Művelődési Alap

Pályázhatnak
a) az oktatási és művelődési intézmények olyan nemzetközi, országos, megyei és helyi körre kiterjedő rendezvényekre, szemléken való részvételére, melyek Budakeszi kulturális és oktatási értékeit fejlesztik.
b) új innovatív oktatási és közművelődési programok tartalmi kimunkálására, bevezetésére.
A rendelkezésre álló összeg felhasználásról az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.

Képzés, továbbképzés elősegítésére szolgáló alap

Pályázhatnak az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozói, akik képzésben kívánnak részt venni. A rendelkezésre álló összeg felhasználásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.

Fogyatékos fiatalokat segítő alap
Az alap célja a fogyatékos fiatalok és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik képviselete, emberi és állampolgári jogaik védelme, társadalmi integrációjuk elősegítése. A fogyatékos fiatalok és családjaik segítése, életminőségük javítása, tanításuk-képzésük segítése, szabadidejük kulturált eltöltésének anyagi támogatása. A rendelkezésre álló összeg elosztásáról az Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

Az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató alap kivételével az alapokhoz a támogatási kérelmek egész évben benyújthatók.
A pályázatok elbírálási határideje a kérelem benyújtását követő két hónap.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell
- a szervezetek, egyesületek esetében a szervezet, egyesület éves programtervét,
- a pályázott cél, esemény, program költségtervezetét.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek, kiemelt támogatásban részesülhetnek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek, s amelyek más szervezetekkel kialakított együttműködés, társulás keretében fejtik ki tevékenységüket.
Az elnyert pénzek kifizetésére a döntést követő 60 napon belül sor kerül az önkormányzattal kötött szerződés alapján.
A pályázati adatlap elektronikus formában letölthető a www.budakeszi.hu honlapon, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.


Vissza