Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Közös hivatalt működtetnek

Közélet > Budajenő

2013-02-08


Január elsejétől közös polgármesteri hivatalt működtet Budajenő, Tök és Remeteszőlős.  2013 januárjától ugyanis a 2012. januári állapot szerint kétezer állandó lakos alatti települések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. Májusig egy nagyobb településsel, vagy több kisebbel összefogva közös hivatalban kell megoldaniuk településük ügyeinek intézését.

A lakosok összeszámlálásánál Budajenő csak 33 fővel maradt el a kétezertől. A jelenlegi felállásban viszont Budajenő hivatala 4100 állampolgár ügyeit intézi.

Budai István polgármester tájékoztatása szerint bizonyos feladatokat ez évtől csak a budajenői központtal működő polgármesteri hivatal láthat el. A helyismeretet igénylő, kifejezetten a helyi lakossághoz kötődő ügyek (pl. szociális ügyek, közmunka stb.) továbbra is Tök és Remeteszőlős hivatalaiban rendeződnek, a budajenői önkormányzat kirendeltségeként. A budajenői, a töki és a remeteszőlősi polgármesteri hivatal jegyzői irányítása a budajenői jegyző, Kovács Dénes kezében van, a munkáltatói jogokat is Budajenő gyakorolja.

Az egyes települések önkormányzati önállósága tehát megmarad, testületei dönthetnek a települést érintő kérdésekben, de a nem helyhez kötött ügyek intézése a közös polgármesteri hivatalban zajlik, melynek költségeit létszám- és feladatarányosan megosztják egymás között, így tartják fenn közösen a budajenői hivatalt.

Az önkormányzati együttműködés feltétele, hogy a maximum hét településnek el kell érnie a legalább kétezer főt. Az együttműködő települések között közigazgatásilag egy településnél több nem lehet. Remeteszőlőst tekintve Budajenő Nagykovácsival közigazgatásilag határos, Tökkel pedig határszomszédságban élnek.

Koós Hutás Katalin


Vissza