Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szent Cecília lett a Katolikus Kamarakórus neve

Ki-kicsoda > Budakeszi

2012-11-29


Szent Cecília, az egyházzene védőszentje tiszteletére és a harmincas években Budakeszin e néven már működő kórus emlékére a budakeszi templomi énekkar november 25-én a plébániatemplomban adott koncert keretében felvette a Szent Cecília Katolikus Kamarakórus nevet.

1910 és 1935 között tizenkilenc egyházi egylet alakult az akkori plébános, Miller József irányításával. Köztük a templomi női kórus is, amelyet Szent Cecíliáról elnevezve a harmincas évek elején alapított Lakos Gusztáv, budakeszi kántortanító. Az akkor 34 éves állami tanító nem csak kántor, de leventeoktató, az Edelmann Rezső római katolikus kántor által elnökölt férfikórus, a Lyra Dalkör karnagya, a római katolikus egyházközség helyettes jegyzője is volt egyben. Pedagógiai pályáját Budajenőn, majd Budakeszin kezdte. Az Országos Magyar Dalosszövetség Liszt Ferenc emlékéremmel tüntette ki.  
           A budakeszi Szent Cecília kórus a harmincas években

 

    Orlai Petrich Soma: Szent Cecília
Szent Cecília a III. században élt fiatal lány életkorához és a korhoz képest, amelyben élt szokatlan intelligenciával és állhatatossággal vallotta és képviselte hitét, számtalan követőt szerezve így a keresztény vallásnak. Amikor újra meg újra felszólították, hogy tagadja meg a hitét, bátran így felelt: "Ti kínpadra vonjátok a gonosztevőket, hogy vallomásra bírjátok őket, tőlünk pedig épp az ellenkezőjét követelitek: meg kellene tagadnunk azt, amik vagyunk, és akkor kegyelmet adnátok. Nagyon szívesen hallanátok ajkunkról a hazugságot: csakhogy meghalni az igazságért, a legszebb győzelem!" Népszerűsége miatt titokban próbálták kivégezni sikertelenül, majd három csapással fejezték volna le, de csak halálos sebet tudtak ejteni rajta. Cecília a középkor vége felé lépett be a Tizennégy Segítő Szent csoportjába, s egy egészen ártatlan fordítási hiba következtében, mely szerint az esküvőjén ő maga játszott az orgonán, lett az egyházi zene védőszentje. Ünnepét már 545-ben november 22-én ülték Rómában.
Szent Cecília síremléke a róla elnevezett római bazilikában. Stefano Maderno alkotása abban a helyzetben ábrázolja a szentet, ahogyan a holttestét megtalálták.

A templom jelenlegi kórusa 2002 óta működik Szombatfalvy Csilla karnagy vezetésével, akit gyermekei születésekor átmenetileg Borsó Zsóka helyettesített. A húsz-huszonöt állandó taggal működő vegyes kamarakórus havi rendszerességgel teljesít szolgálatot a templomi szertartásokon. Repertoárjukon a gregoriántól a XX. századig minden zenei korszak szerepel, elsődlegesen is az egyházzenére helyezve a hangsúlyt.

Szombatfalvy Csilla lapunknak elmondta, hogy a miseszolgálaton kívül igyekeznek minél több helyi és környéki koncertbe bekapcsolódni és a környezetünkben ismert kórusokkal együttműködést kialakítani. Jó kapcsolatot ápolnak a szintén budakeszi Zákányi Zsolt Református Vegyes Karral, a budaörsi VIVART-tal, a telki Scholával.

A hangversenyen a Telki Scholával, a Budajenői Énekes Iskola diákjaival és a Zákányi Zsolt Református Vegyes Kar néhány tagjával kiegészült kórus Purcell két Szent Cecília-ódáját, Buxtehude és Pachelbel műveit mutatta be. Szólót énekelt Kristófi Ágnes, Gavodi Zoltán, Czier Zoltán és Korompay Bálint. Közreműködött a Czövek Erna zeneiskola tanáraiból, diákjaiból és meghívott művészekből alakult vonószenekar. A rendezvényt a Budakeszi Római Katolikus Egyházközség, az Ökocentrum Zrt., a Budakeszi Kultúra Alapítvány, a Kórósi vegytisztító, a Lipóti Pékség, a szekszárdi Feiszt Pince és Hidas Mátyás támogatta.

A kórus terveit illetően Szombatfalvy Csilla karnagy elmondta, hogy legközelebb december 23-án, advent negyedik vasárnapján a délelőtti misén teljesítenek szolgálatot. December 30-án, a Szent Család vasárnapján pedig az esti misét követően Halmos László, XX. századi zeneszerző népszerű karácsonyi dallamokat feldolgozó művét adják majd elő. A két időpont valamelyikén Nógrádi Péter kortárs zeneszerző egy karácsonyi művét is meglepetésnek tartogatják.

Koós Hutás Katalin
A koncert fotói: Budakeszi R.k. Egyházközség


Vissza