Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nagy tervek helyett kis ígéretek

Közélet > Budakeszi

2011-05-09


Az elmúlt időszak legnagyobb érdeklődést kiváltó problémái a nagyszénászugiakat érintették és ők voltak a legaktívabb érdekérvényesítők is a helyi közéletben – e szavakkal nyitotta meg dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester a május 4-i, kizárólag Nagyszénászugnak szentelt lakossági fórumot, ahol a teljes képviselő-testület, a polgármesteri hivatal és intézményeinek minden illetékese, sőt az önkormányzat ügyvédje is megjelent, jelezve, Nagyszénászug fontos a település számára. Az önkormányzati oldal a reális célok kialakítását és a kis lépések fontosságát hangsúlyozta, amit a nagyszénászugiak rövidtávon elfogadnának, ha az ígéretek végre meg is valósulnak.

Bemutatkoztak a március 22-én megválasztott nagyszénászugi részönkormányzat (RÖK) tagjai: Katona József három gyermeket nevelő építőmérnök, aki elmondása szerint tizenhat éve él együtt a terület problémáival. Suhajdáné Barna Margit szakácsnő nyolc éve lakik itt. Szavai szerint a közbiztonság és a világítás a vesszőparipája. Normális, élhető és tiszta Nagyszénászugot szeretne.

Tóth Gábor, a körzet képviselője, egyben a részönkormányzat elnöke megállapította, hogy a 1250 ingatlanon közel 400 állandó lakossal rendelkező, a meglévő közműveket (víz, villany, utak) eddig önerejéből kiépítő Nagyszénászugot az agglomerációs terv nem szánja belterületbe vonásra. Változtatást az önkormányzat sem tervez. Marad tehát külterületi, nyaralójellegű övezet. Tóth Gábor leszögezte, a belterületi lakócélú fejlesztésre Budakeszinek jelenleg nincsenek anyagi eszközei. A településen most folyó beruházások, mint a polgármesteri hivatal építése, a főutcai parkrekonstrukció, a szennyvíztelep-építési és csatornázási pályázat várható megvalósítása, az ezekhez szükséges, közel egymilliárdos önrész biztosítása a költségvetés stabilitásának megteremtése mellett olyan erőpróba, hogy Nagyszénászugnak nagyszabású lépések megtételére ígéretet tenni nem tudnak. Az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztéséhez az ott élők kezdeményezésére, anyagi helytállására és hatékony önszerveződésére van szükség. A RÖK elsőrendű feladatának is ezt tekinti, utcabizalmik segítségével. Az információáramlást az önkormányzati Hírmondó nagyszénászugi terjesztésével javítanák, amit tavasz óta Suhajdáné Barna Margit személyesen kézbesít. (A Buda környéki Iránytű terjesztése már hat éve zavartalanul működik Nagyszénászugban. – szerk.) 

Szórólapja alapján Tóth Gábor sorra vette választási ígéreteit. A lakossági kezdeményezésű fejlesztések támogatására példaként a Sugár út alsó részének javítására érkezett lakossági javaslat támogatását említette, míg az építményadó-kedvezmény ígérete megvalósult azzal, hogy 2011-től a nagyszénászugi családoknak is jár a gyermekkedvezmény.

A lakók szerint Nagyszénászug az építményadó hatszorosát fizeti a belterületi részekhez képest. A magasabb adót a kialakult szokással indokolta az önkormányzat. Megváltoztatása rendszerszintű szabályozást igényel, amit rövidesen áttekintenek és újraszabályoznak.

HOVÁ LESZ A BEFIZETETT ADÓ?

Magyarázatot a legtöbben arra vártak, miért nem juttat vissza semmit a településrészre az önkormányzat Nagyszénás negyvenmilliósra becsült éves adójából. A válaszadók nyilvánvalóvá tették, hogy a befizetett adójukkal a nagyszénászugiaknak is hozzá kell járulniuk a polgármesteri hivatal, az okmányiroda, a gyámhivatal, a művelődési ház, a könyvtár, az orvosi rendelő, a bölcsőde, a három óvoda, az általános iskola, a két gimnázium, a zeneiskola, a tömegközlekedés, a rendőrőrs, a polgárőrség, a családsegítő szolgálat, az idősek napközi otthona, a sportpálya fenntartásához. Ezen felül részönkormányzatuk, iskolabusz-járatuk van, az önkormányzat Nagyszénászugban is kátyúz, illegális szemetet szállt el és fizeti a közvilágítási számlát.

ÉPÍTÉSI BÍRSÁG

Az építéshatóság vezetője szerint néhány esetet kivéve nincs szabálytalan építkezés a területen. A szokatlanul nagyméretű házakat egy korábbi jogszabály engedélyezte. Fokozott éves ellenőrzést terveznek. A szabálytalan építtető fennmaradási engedélyt csak az építési bírság kifizetése után kaphat, ami az épület bekerülési költségének 50-70%-a is lehet.

NAGYSZÉNÁSZUGI VÍZIKÖZMÛ-TÁRSULAT

A fórum témái közül ez volt az egyetlen terület, ahol a sokak által üdvözölt paradigmaváltás az önkormányzati hozzáállásban még nem érkezett el. A bevallottan nem jogerős bírósági döntésekről erősen egyoldalú tájékoztatást adott az önkormányzat álláspontját kifejtő képviselő. A társulat hiteleire készfizető kezességet vállaló önkormányzat számlájáról a hitelező bank által leemelt 137 millió forintról még a fórumon kiderült, hogy ebből valójában csak 52 millió volt önkormányzati pénz, amiből további 40 millió forint az önkormányzat fizetési kötelezettsége lenne a társulat felé a területen közművesített önkormányzati ingatlanok után - fejtette ki több korábbi, e témában lefolytatott képviselő-testületi ülésen a társulat volt elnöke.

Az ügy előzménye, hogy a társulat 2007 áprilisában az önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően jegyzőkönyvileg átadta a területén megvalósított, hatszázmilliósra becsült vízi közművagyont annak bevételeivel, kiadásaival és dokumentációjával együtt, majd megszüntette magát. Az átvételt az önkormányzat utólag vitatta, az átadott ügyekben négy éve nem intézkedik, viszont több pert is indított a társulat ellen, tízmilliós nagyságrendben díjazott ügyvédi képviselet mellett, miközben még csak első fokú ítéletek születtek meg.

A fórumon résztvevők „Ez nem jogi probléma!” bekiabálásával vélhetően a gyors megegyezésre biztattak, amely még évekig súlyosbodó, beláthatatlan következményektől mentené meg mind az önkormányzatot, mind a társulat közel kétezer tagját.

ÍGÉRETEK CSAK KIS LÉPÉSEKRE

Az önkormányzat ígéretet tett
-   a Domb utca teljes hosszában a benőtt növényzet visszavágására és az útpadka rendezésére, hogy a gyalogos forgalom veszélyessége csökkenthető legyen.
-   egy elkülönített önkormányzati számla nyitására, ahol a RÖK hatáskörébe utalt fejlesztési alapot gyűjtenék
-   a Kert utcai forgalom szabályozásának áttekintésére, mivel a lakók az egyirányúsítást és az egyoldali parkolás előírását és persze az úthibák kijavítását kérték.
-   RÖK-igényfelmérés buszjárat beindítására és a várható bevételre (bérlet, mentjegyek)
-   korlátozott segítség az illegális hulladéklerakatok csökkentésére
-   igény esetén a házszámozás bevezetésére
-   az építményadó újraszabályozására
-   a Domb u. – Kert u. kereszteződésének legalább esztétikai rendezésére, valamint az 5 tonnás súlykorlátozás és a 30 km-es sebességkorlátozás felülvizsgálatára
-   a közvilágítás bővítése érdekében az ELMÜ-vel való egyeztetésre
-   az önszerveződéses útépítés megengedésének beépítésére az erről szóló helyi rendeletbe
-   a Sugár és a Domb utcai ingatlanhatárok jogszerűségének felmérésére

A lakók helyi rendelet alkotását is kérték, amely a lakók megszavaztatására kötelezné az önkormányzatot a területet érintő döntések előtt.

NAGYSZABÁSÚ TERVEK

Müller Tibor, a részönkormányzat megalakítását még az előző ciklusban kiküzdő, de az újonnan alakultból kihagyott Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesület elnöke egy száz oldalas dokumentációt adott át a jegyzőnek, a polgármesternek és a RÖK tagjainak Nagyszénászug igényeiről, melyek közül a legjelentősebb a csatornázás és a földgázellátás kiépítése, a településrész szabályozási tervének elkészítése és a fokozottan zajvédett területté nyilvánítás. Az összesen kilenc pontos javaslatcsomagból nyolc pont megvalósításához nem szükséges pénz, csupán a szabályozási terv elkészítésének tízmilliós költsége merülne fel. A dokumentáció rövidesen megtekinthető az egyesület honlapján: www.nagyszenaszug.hu

Karsai Izabella, a várható szennyvízberuházás megvalósítására létrehozott önkormányzati vállalkozás vezetője segítséget ígért és arra bátorított, hogy ha egy éven belül megszervezik a saját csatornaközösségüket, akkor első ütemként a Sugár utcai gerincvezeték megvalósításával nagyot léphetnek előre Nagyszénászug legégetőbb problémájának megoldásában.

Koós Hutás Katalin


Vissza