Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Ellentételezés nélkül

Közélet > Budakeszi

2011-04-28


A Kontakt-Busz Kft. kérelmének eleget téve március 21-től az év végéig térítésmentesen parkolhat négy autóbusz az Erdész-téren minden tanítási napon 8-tól 15 óráig a kérelmező által kijelölt parkolóhelyen. Bár egy képviselő kifogásolta a díjmentességet, az ingyenességet a parkolási rendelet hiányával indokolta a városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok.

A március 22-i testületi ülésen e napirend tárgyalásának az oka az volt, hogy március 18-án a Kontakt-Busz ügyvezetője és üzemeltetési igazgatója személyesen kereste meg Ohr Alajos városüzemeltetési és közlekedési tanácsnokot, hogy négy autóbusz tartós tárolását az Erdész téren az önkormányzat engedélyezze. A testületi döntés értelmében az önkormányzat március 21-től a parkolási rendelet e területet is érintő bevezetéséig, de legkésőbb december 31-ig tanítási napokon 8 és 15 óra között ingyenesen lehetőséget is ad a buszok tárolására, azt kérve, hogy a kérelmező "az önkormányzattal közösen megállapított módon alakítsa ki azokat a parkolóhelyeket, amelyeket használni kíván."

***

A több önkormányzati ciklus óta megszületni nem tudó parkolási rendelet hiánya azonban nem elegendő ok az ingyenességre. Az önkormányzat közterület-használatra vonatkozó rendeletének díjszabása ugyanis alkalmazható erre az esetre, amennyiben a tér belterületi közterület, vagy közhasználatra átadott önkormányzati ingatlan. A rendelet szerint a díj ellenében személyszállítási szolgáltatást végző vállalkozás által igénybe vett önkormányzati terület minden egyes négyzetméteréért 1000 Ft/nap közterület-használati díj illeti az önkormányzatot. A négy busz esetében ez az összeg közel tízmillió forintra rúgna. A rendelet lehetőséget ad maximum 70%-os árengedményre, ha az éves díj meghaladja a kétmillió forintot. Az önkormányzati bevételnek azonban így is majdnem hárommillió forintnak kellene lennie, áfa nélkül.

Amennyiben az Erdész-tér közhasználatra nem átadott önkormányzati ingatlan, úgy ingatlanhasználati szerződés keretében, megegyezésen alapuló díj mellett kellett volna az önkormányzatnak az ingatlanát a vállalkozó rendelkezésére bocsátania.


Vissza